Articles

ဟွံမိက်ဇူသၞိၚ်မ္ဂး လ္ပဝးကၞာၚ်

ဟွံမိက်ဇူသၞိၚ်မ္ဂး လ္ပဝးကၞာၚ်

ပၞောဝ်သၞိၚ်ဂမၠိုၚ် သၞိၚ်ကျာ် သၞိၚ်ဓရ် သၞိၚ်သၚ် သၞိၚ်မိမ သၞိၚ်အာစာဟီုဂှ် ၜိုဟ်သြိုဟ်တဴဗွဲမလောန်ရ။ သၞိၚ်တံဝွံ ယဝ်ဗ္တောံၜတ်ကၞာတ်ကဵု သၞိၚ်ဆုနာနာတံမ္ဂး မုဟွံဆေၚ်လးလးရ။ သၞိၚ်ဆုဂမၠိုၚ်တံဂှ် ဆအယာံမာတ် မွဲချိန်ခဏ မွဲလုပ်ဇူဟေၚ် ၜိုဟ်သြိုဟ်ပြေတဴလၟောၚ်မာန်ရ။...

Learn more
ဂွံအခိၚ်ကဵု ကေတ်အခိၚ်

ဂွံအခိၚ်ကဵု ကေတ်အခိၚ်

“ဟွံဂွံအခိၚ်ပုဟ်” မအရေဝ်ဗီုဏအ်ဂှ် မိၚ်ဒၟံၚ်လၟိုန်ရ။ ယဝ်သ္ဒးဟီုမ္ဂး အခိၚ်ဟီုဂှ် “ဂွံ” ဟွံသေၚ်ပုဟ် ဒးကေတ်ဍေဟ်ရ။ ဇၟာပ်မၞိဟ်ဂွံအခိၚ်ပွိုၚ် (၂၄) နာဍဳ တုပ်ပ်သီုညးဖအိုတ်ရ။ သုၚ်စောဲအခိၚ် ဗီုပြၚ်ဟွံတုပ် ညးသ္ကအ်တုဲ ပရေၚ်ဘဝ ဇၞော်မောဝ်လေဝ်...

Learn more
ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ဂကူပိုဲ ဗီုလဵုပိုဲဂွံကၠောန်

ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ဂကူပိုဲ ဗီုလဵုပိုဲဂွံကၠောန်

သ္ပရံၚ်သုတေသနမ္ဂး စိုတ်ဓါတ်ဂကူမန် သၟတ်မဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မန် အနာဂတ်တံ ဆီဂံက်အာ လ္ပာ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပရေၚ်ဂကူ၊ ပရေၚ်လိက်ပတ်အခိုက်ကၞာ ထေၚ်လဵုဒၟံၚ်ရ။ သၟတ်မန် ပ္ဍဲခေတ်(၂၁)ဗွဝ်ကၠံဝွံဂှ် ကတ်ဗ္တောန်ပညာတက္ကသဵု ကလိဂွံတဆိပ်ကြာတုဲ ဟွံစဂုဏ်ပညာဇကု မကတ်ဗ္တောန်...

Learn more